Tất cả bài viết

Tử Thư Tây Tạng - Cõi Ngạ Quỷ

Tử Thư Tây Tạng - Cõi Ngạ Quỷ

"Chúng ta có cảnh giới tâm khác nữa đó là cõi ngạ quỷ (quỷ đói). Để bắt đầu với cõi này, chúng ta vào linh quang bằng sự phát khởi lòng tham vô độ, chứ...

Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ

Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ

Rồi đến một ngày, chúng sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, hống hách và ác độc cất tiếng đòi hỏi và đe dọa xã hội bằng bạo lực.Và nếu không được xã...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng