Trích Dẫn Hay

Tử Thư Tây Tạng - Cõi Ngạ Quỷ

Tử Thư Tây Tạng - Cõi Ngạ Quỷ

"Chúng ta có cảnh giới tâm khác nữa đó là cõi ngạ quỷ (quỷ đói). Để bắt đầu với cõi này, chúng ta vào linh quang bằng sự phát khởi lòng tham vô độ, chứ...

Trích đoạn Tử Thư Tây Tạng

Trích đoạn Tử Thư Tây Tạng

Tử Thư Tây Tạng không chỉ là quyển sách nói về sự chết, mà còn là quyển sách giúp mọi người hiểu về sự sống và giải thoát. Sau đây, Bookcity xin trích dẫn một...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng